เมนู
  หน้าหลัก
  บริการ
  รูปภาพก่อนและหลังการทำหัตถการ
  การผ่าตัดโดยเลเซอร์
  อัตราค่ารักษา
  พญ.วิทัศศนา
  ประสบการณ์แพทย์หญิง
  บทสัมภาษณ์
  ติดต่อ
  แสดงความคิดเห็น หรือ แนะนำ
ADDRESS : 454 Charansanitwong 90 Rd.,
Bang-O , Bangplad,Bankok
10700 Thailand
Phone : +66(0)28790300(1-5)
Fax : +66(0)24357545,2879 0395
E-mail : Aestheticgynecology@yanhee.net
Website : http://www.repairthailand.com
Map : Yanhee Hospital
ที่อยู่ 454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02-879 0300 (1-5)
แฟกซ์ 02-435 7545, 02-879 0395
อีเมล์ Aestheticgynecology@yanhee.net
เว็บไซต์ http://www.repairthailand.com
แผนที่ โรงพยาบาลยันฮี
Admin
ภาพก่อนและหลังทำการ ศัลยกรรมโปรดทราบ :
ภาพถ่ายทั้งหมดนี้เป็นภาพก่อนและหลังจากการผ่าตัด ศัลยกรรม ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพียงไม่กี่นาที โดยจะแสดงลักษณะของการเย็บแผล และอาการบวม หลังผ่าตัด ซึ่งโดยทั่วไปหลังจากนั้นอาการบวมจะลดลงใน1-2 สัปดาห์
คำเตือน : โปรดอย่าชมรูปด้านล่าง ถ้าอายุคุณยังไม่ถึง 18 ปี หน้าเว็บไซต์จะแสดงเนื้อหา รวมทั้งภาพสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะผ่าตัดตกแต่งรอยย่นแคมใหญ่
ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและตกแต่งหนังหุ้มคลิตอริส และตกแต่งลดรอยย่นแคมใหญ่
ผ่าตัดตกแต่งรอยย่นแคมใหญ่ และตกแต่งช่องคลอด
ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ตกแต่งหนังหุ้มคลิตอริส ตกแต่งช่องคลอด ตกแต่งแคมใหญ่ และเจาะตกแต่งหนังหุ้มคลิตอริส
ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และตกแต่งหนังหุ้มคลิตอริสผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่
ผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน
ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และตกแต่งหนังหุ้มคลิตอริส

ภาพก่อนทำหัตถการ


Home       Services       Prices       Dr.Experience       Dr.Vitasna       Interview       Contact       Feedback / Suggestions       Copyright © Yanhee Hospital